SIC - očami vedúceho

         Základ skupiny SIC vznikol 1.2.1993, kedy som sa stal členom projektu Idrom (Detského hradu), určeného pre mimoškolskú výchovu pod kultúrnym zariadením Iuventa - Bratislava. Dňa 31.7.1994 projekt zrušili, ale nakoľko táto skupina maldých ľudí mala naďalej záujem venovať sa historickému šermu, začali sme si sami prenajímať tréningové priestory a ďalej trénovať.

        V roku 1993 sme začali spolupracovať s divadlom Schola Ludus, kde sa vyučovalo herectvo a pohybová výchova. Neskôr v roku 1997 pre nevyhovujúce podmienky táto spolupráca zanikla. Aj napriek tomu sa stále snažíme venovať nielen šermu, ale aj herectvu a zároveň sa snažíme rozvíjať aj v iných oblastiach, ako je ohňová šou, tanečné aktivity (brušné tance, dobové tance), bubnovanie a iné.

         Aj keď skupina funguje už od roku 1993, oficiálne bola zaregistrovaná až v roku 1998 ako dobrovoľné združenie občanov. Doteraz sme absolvovali nejedno vystúpenie u nás i v zahraničí. Medzníkom a odrazovým skokom v histórií bolo aj účinkovanie v americkom filme Kull dobyvateľ, kde sme sa stretli s prácou profesionálov. Prinieslo nám to dobré skúsenosti a spoluprácu s inými skupinami. V roku 1997 nás potešilo víťazstvo na súťažnej prehliadke slovenských skupín na Spišskom hrade, kde sme si okrem hlavnej ceny odniesli aj cenu za réžiu a cenu za najlepšieho šermiara-jednotlivca. Tieto výsledky sú odrazom práce jednotlivých členov, ako aj celého kolektívu, lebo bez kvalitných jednotlivcov nemôže byť kvalitný ani kolektív.

         Pri tomto opisovaní našich úspechov mi však nedá nespomenúť niektorých ľudí, ktorí sa na ňom podielali, a ktorým sme za to veľmi vďačný. Sú to: Peter Sklár a Dušan Kaprálik - ktorí nám pomáhajú s hereckou prípravou a zároveň spolupracujú na réžií programov, ďalej Peter Koza, ktorý bol mojim vedúcim počas môjho pôsobenia v Tovarišstve starých bojových umení a remesiel, Gustáv Kyselica, ktorý nám ukázal aj iný smer historického šermu a Janko Lenhart - bývalý vedúci skupiny Bojník za rady ohľadom výroby zbraní, zbroje a vybavenia. Ďakujem im za to, že si na nás našli čas, podelili sa o svoje vedomosti a skúsenosti i za ich cenné rady. Ďakujem i mnohým iným, bez ktorých by sme dnes neboli tam, kde sme.

Ing. Peter Horvát