Kontakt

    Ing. Peter Horvát
    Kadnárova 27
    831 51 Bratislava


Telefón: 02/43 42 54 52
Mobil: 0905 823 669
E-mail: serm(@)shs-sic.skmail(@)shs-sic.sk


Bankové spojenie: TATRA Banka, Slovensko
Číslo účtu: 2624024616/1100

Za všetky poskytnuté finančné dary Vám srdečne ďakujeme!